Wykonawcy

Fundacja Instytut Kultury Popularnej powstała w lutym 2014 jako efekt wieloletniej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej jej pomysłodawców i założycieli. Naszym celem jest prowadzenie badań naukowych, projektów edukacyjnych oraz wydawniczych poświęconych kulturze popularnej, która pośredniczy w każdej próbie refleksji dotyczącej rzeczywistości społecznej, wymaga umiejętności rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemysł kulturowy, ale i dostrzegania oraz twórczej eksploracji wartości pozytywnych (i w sensie pragmatycznym, i estetycznym) wytworzonych w ponowoczesnej epoce zdominowanej przez popkulturę.

Propagujemy badania interdyscyplinarne, otwarte na rozmaite dziedziny wiedzy, metodologie oraz języki opisu. Zanurzeni we współczesności – czynimy ją punktem wyjścia do rozważań nad tradycją (Archiwum Kultury Popularnej). Nasze badania prowadzimy w kontekstach: historycznym, społecznym, ekonomicznym, uwzględniając rolę popkultury w kształtowaniu tożsamości indywidualnej i zbiorowej (Projekty). Analizujemy rozmaite przejawy popularyzacji rzeczywistości. W związku z szybkim rozwojem badań nad kulturą popularną, ale również – ze świadomością, jak błyskawiczne zmiany obejmują sam przedmiot odnośnej refleksji, tworzymy narzędzia/ promujemy umiejętności, które pozwalają na stałą aktualizację badawczego warsztatu i twórczych metod działania (Studia z Kultury Popularnej).

Tomasz Samojlik

WP_20151023_009

Działalność Tomasza Samojlika skupia się na dwóch głównych nurtach. Za dnia jest on naukowcem, doktorem nauk biologicznych zajmującym się historią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej, rolę wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach oraz przemiany środowiska Puszczy pod wpływem działalności człowieka w XIX i XX wieku. Wieczorami i w porze nocnej zajmuje się zaś różnymi formami popularyzacji nauki, pisze i rysuje książki i komiksy tłumaczące specjalistyczną wiedzę naukową na język zrozumiały dla młodszych odbiorców.

Za swą działalność popularyzatorską, obejmującą publikacje książek (seria o żubrze Pompiku, „Wilk Ambaras”, „Nauczę cię pływać, moja wyderko”) i komiksów dla dzieci (m.in. „Ryjówka przeznaczenia”, „Ostatni żubr”, „Bartnik Ignat i skarb puszczy”), dziesiątki wykładów i warsztatów komiksowych dla młodszej publiczności, udział w festiwalach nauki i podobnych imprezach, Tomasz Samojlik otrzymał następujące nagrody:
1. Nagroda Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2007.
2. Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana w 2010 roku przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
3. Nagroda w konkursie Serwisu Nauka w Polsce PAP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Popularyzator Nauki 2011” przyznana w 2012 roku.

Publikacje popularnonaukowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
Samojlik T. 2014. Ryjówka przeznaczenia. Wydanie drugie, zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2014. Ostatni żubr. Wydanie trzecie, zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2014. Forest beekeeper and the treasure of pushcha. Centrala, Londyn.
Samojlik T. 2013. Bartnik Ignat i skarb puszczy. Centrala, Poznań.
Samojlik T. 2013. Norka zagłady. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2012. Nauczę cię pływać, moja wyderko. Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka.
Samojlik T. 2012. Wilk Ambaras. WWF Polska, Warszawa.
Samojlik T. 2012. Ryjówka przeznaczenia. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2011. Żubr Pompik. Kolory jesieni i pozostałe historie. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków.
Samojlik T. 2011. The Last Bison. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2010. Żubr Żorż. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2010. Żubr Pompik. Letni zmierzch i inne opowieści. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków.
Samojlik T. 2010. Żubr Pompik. Zapach wiosny i inne historie. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków.
Samojlik T. 2009. Ostatni żubr. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2008. Żubr Pompik. Tropy na śniegu i inne opowieści. Wydawnictwo Aksjomat, Kraków.

Julia Karczewska

WP_20151020_014

Magister Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu glottodydaktyki realizowanych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest czynnym egzaminatorem z zakresu egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pełniła funkcję korektora technicznego w jednym z poznańskich wydawnictw. Organizowała i realizowała kursy dla firm z zakresu kultury języka w biznesie. Prowadzi własną działalność w zakresie szkoleń, nauki języków obcych. W ramach tej działalności założyła niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli OPEN zajmujący się doskonaleniem zawodowym kadry placówek oświatowych.

Aleksander Gniot

WP_20151020_007

Wicedyrektor ds. zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Inicjator projektu Obwoźnej Czytelni Komiksów, który polega na udostępnianiu komiksowych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej uczestnikom tematycznych imprez w całej Polsce. Główny organizator dwóch ważnych wydarzeń poświęconych sztuce komiksowej: Dnia Darmowego Komiksu oraz Comics Wars. Wydawca darmowego komiksu „Zin Free Zone”. Interesuje się tematem polskich i amerykańskich superhero. Podczas wykładu zaprezentowany zostanie krótki przegląd najważniejszych postaci z uniwersów DC i Marvel a także najciekawsi superbohaterowie rodzimej sceny komiksowej.

Michał Traczyk

20151023_114525

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UAM, 2007), prowadził zajęcia z zakresu historii i teorii kultury popularnej, w tym piosenki, poezji śpiewanej i komiksu na polonistyce w UAM w Poznaniu, polonistyce i pedagogice w PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz kulturoznawstwie i pedagogice w WSNHiD w Poznaniu; redaktor czterech książek naukowych (w tym zredagowanej wespół z prof. Izoldą Kiec monografii „Komiks i jego konteksty”, Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2014), a także redaktor serii wydawniczej „Refleksje i analizy” wydawnictwa Centrala, skupionej właśnie na komiksie (ukazały się dotąd dwa tomy); zastępca redaktora naczelnego, a od 2015 roku także wydawca „Zeszytów Komiksowych”, jedynego w tej części Europy magazynu popularnonaukowego poświęconego komiksom. Redaktor Polskiej Bibliografii Wiedzy o Komiksie jedynej bazy bibliograficznej tekstów o komiksie, zawierającej obecnie ok. 5 tysięcy haseł (baza jest systematycznie powiększana). Współzałożyciel i Członek Zarządu Fundacji Instytut Kultury Popularnej. Od 2014 roku, z ramienia Fundacji, współorganizator Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, kurator wystaw oraz koordynator wykładów odbywających się w trakcie Dnia Darmowego Komiksu oraz Comics Wars realizowanych wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu.